Don't have an account? Subscribe

GP required Galway

HSE
  • An Cheathrú Rua, Co. Galway
  • 09th Mar 2023
  • Not Disclosed
  • Not Disclosed

Health Service Executive – Community Healthcare West (Galway, Mayo & Roscommon)
General Practitioner Post x 1

An Cheathrú Rua, Co. Galway. Competition Ref: 101/23


Closing date for receipt of applications in respect of the post is Wednesday, 22nd March, 2023 at
4.00pm.
Interview date to be decided.

Informal enquiries to: Mr. Richard Broderick, Primary Care Unit, Community Healthcare West, Merlin
Park Hospital Campus, Galway.

Tel: (091) 775673.


Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte – Cúram Sláinte Pobail an Iarthair (Gaillimh, Maigh Eo & Ros
Comáin) Post x 1

An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe Tag an Chomórtais: 101/23
An dáta deiridh le haghaidh iarratas ná Dé Céadaoin 22 Márta 2023 ar 4 i.n
Tá an dáta agallaimh le socrú.


Fiosruithe neamhfhoirmiúla chuig: an tUas. Richard Broderick, An tAonad Cúram Príomhúil, Cúram
Sláinte Pobail an Iarthair, Ospidéal Pháirc Mheirlinne, Gaillimh.

Teil (091) 775673


HSE
  • HSE
  • Not Disclosed
  • Not Disclosed
  • (091) 775673.
  • An Cheathrú Rua, Co. Galway

Recommended